Vreugdebron
Woorden van leven!
 
 
 
Ik sla mijn ogen op naar de bergen,
van waar komt mijn hulp?
2 Mijn hulp komt van de HEER
die hemel en aarde gemaakt heeft.
 
3 Hij zal je voet niet laten wankelen,
hij zal niet sluimeren, je wachter.
4 Nee, hij sluimert niet,
hij slaapt niet,
de wachter van Israël.
 
5 De HEER is je wachter,
de HEER is de schaduw
aan je rechterhand:
6 overdag kan de zon je niet steken,
bij nacht de maan je niet schaden.
 
7 De HEER behoedt je voor alle kwaad,
hij waakt over je leven,
8 de HEER houdt de wacht
over je gaan en je komen
van nu tot in eeuwigheid.
 
Psalm 121
 
 
 http://i30.tinypic.com/4vn7lh.jpg
 
 
De HEER is mijn herder,
het ontbreekt mij aan niets.
2 Hij laat mij rusten in groene weiden
en voert mij naar vredig water,
3 hij geeft mij nieuwe kracht
en leidt mij langs veilige paden
tot eer van zijn naam.
 
4 Al gaat mijn weg
door een donker dal,
ik vrees geen gevaar,
want u bent bij mij,
uw stok en uw staf,
zij geven mij moed.
 
5 U nodigt mij aan tafel
voor het oog van de vijand,
u zalft mijn hoofd met olie,
mijn beker vloeit over.
 
6 Geluk en genade volgen mij
alle dagen van mijn leven,
ik keer terug in het huis van de HEER
tot in lengte van dagen.
 
Psalm 23
 
 
 
 
 
De Rivier
 
Al mijn zonden, al mijn zorgen, neem ik mee naar de rivier. Heer, vergeef mij en genees mij. Vader, kom, ontmoet mij hier.
Want dit water brengt nieuw leven en verfrist mij elke dag. 't Is een stroom van uw genade, waar 'k U steeds ontmoeten mag.
Refrein: Here Jezus, neem mijn leven, ik leg alles vor u neer. Leid mij steeds weer naar het water, 'k wil Udaar ontmoeten,Heer.
Al mijn zonden, al mijn zorgen, neem ik mee naar de rivier. Heer, vergeef mij en genees mij. Vader, kom, ontmoet mij hier.
Want dit water brengt nieuw leven en verfrist mij elke dag. 't Is een stroom van uw genade, waar 'k U steeds ontmoeten mag.
(Refrein)
Kom ontvang een heel nieuw leven, kom en stap in de rivier. Jezus roept je, Hij verwacht je en Hij zegt: "Ontmoet mij hier."
(Refrein)
Leid mij steeds weer naar het water; 'k wil U daar ontmoeten, Heer.

Opw. 642
 
 
 
De wijnstok en de ranken
 
1 ‘Ik ben de ware wijnstok en mijn Vader is de wijnbouwer. 2 Iedere rank aan mij die geen vrucht draagt snijdt hij weg, en iedere rank die wel vrucht draagt snoeit hij bij, opdat hij meer vruchten draagt. 3 Jullie zijn al rein door alles wat ik tegen jullie gezegd heb. 4 Blijf in mij, dan blijf ik in jullie. Een rank die niet aan de wijnstok blijft, kan uit zichzelf geen vrucht dragen. Zo kunnen jullie geen vrucht dragen als jullie niet in mij blijven. 5 Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken. Als iemand in mij blijft en ik in hem, zal hij veel vrucht dragen. Maar zonder mij kun je niets doen. 6 Wie niet in mij blijft wordt weggegooid als een wijnrank en verdort; hij wordt met andere ranken verzameld, in het vuur gegooid en verbrand. 7 Als jullie in mij blijven en mijn woorden in jullie, kun je vragen wat je wilt en het zal gebeuren. 8 De grootheid van mijn Vader zal zichtbaar worden wanneer jullie veel vrucht dragen en mijn leerlingen zijn.
 
Johannes 15 : 1
 
 
 
 
 
 
 
 
Let the River flow
 
Let Your living water flow over my soul, Let your Holy Spirit come and take control, Of every situation that has troubled my mind, All my cares and burdens on to you I roll. Father, Father, Father.
Give your life to Jesus, let Him fill your soul, Let Him take you in His arms and make you whole, As you give your life to Him, He'll set you free, You will live and reign with Him eternally. Jesus, Jesus, Jesus.
Come now Holy Spirit and take control, Hold me in your loving arms and make me whole, Wipe away all doubt and fear and take my pride, Draw me to your love and keep me by your side. Spirit, Spirit, Spirit.
Let your living water flow over my soul Let your Holy spirit come and take control, Of every situation that has troubled my mind, All my cares and burdens onto you I roll. Father, Jesus, Spirit
 
 
 
 


Joy
 

 

 

 

 
Laatste reacties
Abonneren
Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!
Welkom
 
Vreugdebron
 
 
@Beloved Daughter
 
 
 
 
 
 
 

Reacties

Je mannetje op 29-04-2009 16:53
Hey,
 
Een hele mooie site is dit.
 
 
Groetjes van je Timmy
Nadia op 29-04-2009 17:00
een loei mooie weblog.
 
 
 
groetjes je dochter Nadia
 
vreugdebron op 29-04-2009 20:56
Lieverds van me!!!!
 
Bedankt voor jullie reactie op mijn weblog.
Ik houd heel veel van jullie allebei.
 
Vele kusjes.
Groet van Roosje
Rita op 29-04-2009 21:25
Hai Roosje.

Ik heb je toegevoegd aan mijn vriendenlijst.
(words of my heart)
Wees welkom.
Mooie weblog heb jij ook zelf.
Ik kom hier graag nog een keer.
Groetjes en gods zegen, Rita.
vreugdebron op 30-04-2009 00:21
Bedankt voor je reactie op mijn weblog
en voor je bemoediging
 
Groet van Roosje
Wilma van Santen op 07-05-2009 15:24
Hallo Roosje,
 
Ik heb jeop m'n vriendenlijst gezet hoor (Me2You)....
Prachtige weblog heb je, wat is het fijn he, om de liefde van de Here Jezus met elkaar te delen? Geweldig om Gods Geest zo te ervaren op al de weblogs van broers en zussen!
 
Groetjes en Gods rijke zegen,
 
Wilma.
Holvast op 07-05-2009 18:42
In de boeken staat:
Wie van het leven houdt en gelukkig zijn wil,
moet zijn tong in bedwang houden en geen
leugen over zijn lippen laten komen. 1Petrus 3:10

De Here let op de mensen die doen, wat Hij wil
en Hij luistert naar hun gebeden. vers12a
U moet zich niet laten afschrikken of in verwarring
laten brengen vers 14c

Vertrouw uzelf helemaal aan Christus toe, Hij is onze
Here. Wees altijd bereid verantwoording af te leggen
van de verwachting waaruit je leeft, als daarom
gevraagd word . vers 15. Wie, zal je kwaad doen als jij
je inspant voor het goede. Vers 13

Houd altijd een zuiver geweten, dan zullen de mensen die
kwaad van je spreken en je beledigen, vol schaamte moeten
bekennen, dat ze ongelijk hebben gehad vers16

Het is beter goed te doen en ervoor te lijden als God dat wil,
dan kwaad te doen. Christus heeft ook geleden. Hij is eenmaal
voor onze zonden gestorven als een onschuldige voor schuldigen.
vers 18
Hij is door de Geest weer levend gemaakt vers 18c
deze belofte geeft God ook aan ons;
zij werden weer levend en heersten samen met Christus
duizend jaar. Openbaring 20:4c
vredevorst op 08-05-2009 07:56
Een goed geschreven stuk is dit.
Er staat veel in.
Het is goed om bij Christus te horen en Zijn weg te gaan.
Hij is de Weg, de Waarheid en het Leven.
 
Bedankt!
Groet van Roosje
op 13-05-2009 09:58
Een mooie site heb je
 
Levenswandel
vrededuif op 14-05-2009 09:04
welkom op punt
Ik heb je toegevoegd op aan mijn vrienden
Ik hoop dat je het fijn hier mag hebben
Tot gauw maar weer
groetjes van yvonne
vreugdebron op 14-05-2009 15:08
Bedankt dat je me toegevoegd hebt.
Ik wens je heel veel zegen toe.
 
Groet van roosje
 
Holvast op 21-05-2009 17:59

DE DANK EN EER IS AAN GOD.

Het doel van de hemelvaat

Alle dank en eer is voor God de Vader
van onze Here Jezus Christus die zo onvoorstelbaar
goed voor ons is. Hij heeft nieuwe mensen van ons
gemaakt, door Jezus Christus uit de dood terug te
brengen tot HET leven 1 Petrus 1:3

Er ligt iets heerlijks voor u klaar. Ook al zult uw het
door allerlei beproevingen eerst nog een tijd erg
moeilijk hebben. Vers 6

Daarom leven wij tot nu toe, naar het eeuwige leven,
dat wij zullen ontvangen . Dat is de erfenis die God
allang voor U heeft klaarliggen in de hemel ,een erfenis,
die door niets en niemand wordt aangetast, en nooit
waardeloos wordt. Vers 4

U weet de weg ,waar Ik naar toe ga 1 Johannes 14:4
waar mijn Vader woont zijn vele woningen . Vers 2a
Ik ga er nu heen , om alles voor u in orde te maken Vers 2c
als Ik daarmee klaar ben, kom Ik terug om U op te halen.
Dan mag je voor altijd bij mij te zijn Vers3 het boek
Holvast op 08-08-2009 10:41
lees de bijbel en zie de schoonheid daar van.

Johannes zag iemand als een mensen zoon
Hij bevond zich tussen de zeven kandelaren
gekleed met een tot de voeten reikende gewaad,
Hij was omgord met een gouden gordel over zijn borst!

Zijn haren waren wit als witte wol , als sneeuw,
Zijn ogen zijn als vuur vlammen, en zijn voeten als koper brons,
Als in een gloeiende oven.

Zeven sterren waren in zijn hand uit zijn mond komt
Een tweesnijdend scherp zwaard .
Hij ziet er uit als de zon schijnt in haar volle glans.

Ik ben de eerste en de laatste, de levende,
Ik ben dood geweest, en zie ik ben levend tot in alle
Eeuwigheden. Ik heb de sleutels van de dood
En het dodenrijk.

St.V. uit Openbaring 1 : 12-19.
op 08-08-2009 10:52
nicola is mijn naam en ik vind je site onzettend mooi en kleurijk liefs van nicola
vreugdebron op 08-08-2009 13:16
Hallo Nicola,
 
Sorry dat ik nu pas reageer, maar ik was met vakantie.
Bedankt voor je lieve reactie. Heel positief.
Leuk dat je mijn weblog een bezoekje bracht.
 
Ik wens je alle goeds toe.
 
Groet van Roosje
 
Holvast op 11-09-2009 16:05
De rust van God.

God heeft de mensen een nieuwe kans gegeven om
deel te krijgen aan Zijn rust en die kans is :
Nu! Hebreeën 4:7a
als je de stem van God hoort: verhard je hart dan
niet voor Hem . Hebr.4:7d

Want het woord van God is vol van kracht en leven .
het is scherper dan het scherpste zwaard en dringt
door in de diepste gedachten en verlangen, het laat
zien wij jij werkelijk bent.

God weet alles, in en om ons ligt alles
open en bloot voor zijn ogen, niets kan verborgen blijven
voor Hem aan Wie wij verantwoording moeten afleggen
over alles wat wij hebben gedaan.

Maar Jezus de Zoon van God is onze hogepriester, die naar
de hemel is gegaan om ons te helpen. Daarom moeten wij
geen ogenblik aan Hem twijfelen, Deze hogepriester begrijpt
onze zwakheden, omdat Hij dezelfde verleiding heeft gekend
als wij, maar Hij heeft er geen ogenblijk aan toe gegeven en
nooit gezondigd. Hebr4:12-15

Laten wij daarom vrijmoedig naar de troon van God gaan
om van de genade te ontvangen, om hulp te krijgen, juist
in die ogenblikken dat wij het nodig hebben. Hebr.4:16a
Holvast op 18-09-2009 19:50
Geen schijnvertoning
Je moet je helemaal aan God wijden
Romeinen 12:1a .

Laat je liefde geen schijnvertoning zijn
keer je af van het slechte, maar klem je vast aan het goede
Romeinen 12:9
temeer omdat Hij je al Zijn liefdevolle
goedheid aanbiedt Rom. 12:1b

Je moet niet worden als de mensen die zich niets van God
aantrekken, je moet anders worden door de nieuwe manier
van denken Rom. 12:2

We moeten een van hart en ziel zijn
Rom. 12:16a.
En niet vergeten in wat voor een tijd wij leven.
Het is tijd om wakker te worden,
onze bevrijding is veel dichterbij dan toen we pas
gelovig werden. Rom. 13:11-12
Afgeleid uit het boek.
Holvast op 02-10-2009 14:19
JEZUS CHRISTUS de OVERWINNAAR

Jezus voert ons mee in zijn OVERWINNING
EN gebruikt ons om zijn naam bekend te maken om het goede nieuws als een aangename GEUR te verbreiden.

Wij zijn voor GOD EEN aangename GEUR
Het is de GEUR van CHRISTUS,
Voor allen die geloven en voor die
Die nog tot geloof komen,
en voor die, die niet tot geloof komen zijn wij een GEUR des DOODS.

GOD is GEEST die leven geeft en waar HIJ
Is daar is LEVEN en VRIJHEID
Als zijn GEEST in ons is gaan wij steeds meer op HEM lijken

Daardoor bent U een BRIEF en een GEUR van
CHRISTUS Dat is het doel van GOD.

2 Cor . 3 :3 brief en geur 2 Cor. 2 : 15- 17
Holvast op 10-10-2009 16:22
Waar sta jij?

Jezus zegt: Als je voor de mensen net doet of je mij niet
kent, zal Ik ook tegen mijn hemelse Vader net doen, of Ik Jou niet ken.

Wie niet zijn kruis op zich neemt en mij als Leerling volgt, is mij niet waard. Want wie zijn leven niet wil opgeven zal het verliezen.
Maar wie zijn leven opgeeft Voor mij Mij, zal het behouden. Mattheüs 10:33 en 38-39

Een leerling is niet meer dan zijn leraar en een knecht niet meer dan zijn baas. Een leerling mag blij zijn als
hij wordt als zijn leraar en een knecht als zijn baas. Matt. 10:24-25

Wees niet bang voor die, die wel je lichaam kunnen doden
maar niet je ziel. Want geen enkele mus valt op de grond zonder
dat je hemelse Vader ervan weet. Maak je dus geen zorgen, je bent
God veel meer waard dan een zwerm mussen.
Matt.10 : 28-29, en 32.

Wie jullie nu ontvangt, ontvangt Mij, en wie Mij ontvangt,
ontvangt God die Mij gestuurd heeft.
Degene ontvangt hetzelfde loon als jullie zullen ontvangen
Matt.10:40 en 42
Wij wenzen een fijn weekend
bedankt voor de reakcies.
Holvast op 24-10-2009 18:10
Religie of Realiteits-geloof
 

Houd jij je aan de wil van God Of aan de tradities
Mattheus 15: 3-4

Door menselijke regels schuif je Gods wil gewoon opzij
vers :6 .
Deze mensen eren God met de mond, maar in hun
hart moeten ze niets van God hebben, vers 8.

Een mens wordt niet onrein door wat hij eet of
drinkt, maar door wat hij denkt en zegt :
vers 11.
Wat een mens zegt, komt van binnen uit zijn hart
vers:18.
Daardoor wordt een mens slecht, maar niet door het eten
Of drinken vers:20.

Houdt je aan het woord van God, anders ben je een blinde
Echt geloven bestaat uit het gehoorzamen , van ieder woord, dat
God spreekt
Deuteronomium 8:3c . Want waar het hart vol
Van is, loopt je mond van over.
Lucas 6 :45c

Mattheus 15: 3-4
Holvast op 03-11-2009 16:12
De Heer hoort.

1.Altijd hoort mij de Here als ik mij smekend tot
Hem richt.
2.Hij wil ook graag naar mij luisteren, daarom zal
ik nooit nalaten om Hem aan te roepen.
3.Banden van de dood hadden mij omvangen, angst
voor de dood mij aangegrepen Ik was vreselijk
bang en benauwd.
11.Ook toen ik bang was en geen mens meer vertrouwde
10. bleef ik op de Heer vertrouwen zelfs toen ik in
grote moeilijkheden was.

4.Toen heb ik de naam van de Heer aangeroepen
En zij Heer redde mij.

5.De Heer is rechtvaardig en geeft genade voor recht
God buigt zich met liefde en medelijden tot de mens
6.De Heer zorgt voor de eenvoudige . Ik was zwak,
Hij heeft mij bevrijd.

10. Ik bleef op hem vertrouwen
7.Mijn hart kan weer helemaal tot rust komen omdat
De Heer voor mij zorgt

naar Psalm 116
op 04-11-2009 09:29
Dank je wel iedere keer weer voor je stukje.
Je schrijft mooie stukjes.
Goed te weten dat god als een liefdevolle vader voor ons zorgt. Geeft rust en vertrouwen.
Veel zegen verder.
 
Groet van Roosje
Iemand op 04-11-2009 09:59
Goedenmorgen,een vrolijke website maar ik moet iets rechtzetten.
 
Sinds 325 het concilie van Nicea heeft de kerk bedacht dat de allerhoogste uit drie personen bestaat.
 
Deze doctrine heeft men genoemd de drieenige God of de Drieeenheid.
 
Dit is onwaar,God de Vader van Jezus zijn zoon zijn niet gelijk aan elkaar.
En de Heilige geest is geen persoon het is de kracht die van God uitgaat.
 
Ik verwacht dat jullie blij zijn met dit bericht,want God wil niet dat eer gegeven wordt aan een afgod.
vreugdebron op 04-11-2009 10:53
Ik geloof dat de Vader, de Zoon Jezus en de Heilige Geest drie aparte personen zijn. Samen vormen zij de Goddelijke
Drie -eenheid.
 
Ik geloof dat de Heilige Geest meer is dan een kracht.
Hij is werkelijk een Persoon.
Volgens de Here Jezuszelfs Zijn Plaatsvervanger hier op aarde.
Het is een dwaallering binnen de kerken dat de Heilige Geest zomaar een kracht zou zijn. Heel triest.
 
Lees eens het boek van Benny Hinn: "Welkom Heilige Geest".
Heel Indrukwekkend.
 
In Johannes 15 en 16 staat wat de Here Jezus over de Heilige Geest zegt.
Jezus is ook de Doper in de Heilige Geest.
Als je ervoor openstaat ontvang je de Heilige Geest in je hart.
 
Ik wens je heel veel Zegen toe.
 
Weblog Vreugdebron
Holvast op 07-11-2009 19:26
Een hoop die zeker is Rom. 5:1-5 Omdat wij ons aan God hebben Toevertrouwd, zijn wij Rechtvaardig geworden. Wij hebben vrede met God dank zij onze Here Jezus Christus. Hij heeft ons dit bevoorrechte binnengeleid, waar wij vol verwachting uitkijken naar alle grootse dingen die Hij voor ons heeft klaarliggen. Maar dat is niet het enige waarover Wij zo blij zijn. Wij zijn ook nog blij als wij het Moeilijk hebben , want wij weten Dat wij daardoor leren vol te houden. Als wij volhouden, doorstaan wij de Proef. En als wij de proef doorstaan, wordt onze hoop sterker. Die hoop is geen valse hoop, Omdat Hij ons hart gevuld heeft met Zijn liefde door de Heilige Geest, Die Hij ons heeft gegeven. Uit het boek
Rita op 20-12-2009 18:53


Een hartelijke groet, Rita.
Commentaar
Jouw naam/bijnaam
Website url
E-mail
Je Punt profiel
Hou mij op de hoogte
Ik wil op de hoogte gehouden worden
Dit is een verplicht veld
Categorieën
Vreugdebron!
 
 
 
 

Meer van Beloved Daughter:

    Afgesloten Hof

    Beautiful Place

    Beloved Court

    Beloved Daughter

    Beloved Garden

    Beloved Place

    Beloved Woman

    Bride of Christ

    Daughter of Christ

    Deserted Place

    Desolate Place

    God's garden

    Holy Place

    Hooglied

    Lonely PLace

    Lovely Garden

    Oase

    Resting Place

    Rose of Love

    Prince of Peace

    Schuilgrot

    Tuin van God

    Toevluchtsoord

    Vreugdebron

    Vredevorst

 
 

 

 

 

  

   

   

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De bruid van Christus
 
 Een afgesloten hof zijt gij,
mijn zuster, bruid,
 een afgesloten wel,
een verzegelde bron.
 Wat uit u opspruit,
is een lusthof van granaatappelbomen,
 met kostelijke vruchten,
 hennabloemen en nardusplanten,
 nardus en saffraan,
kalmus en kaneel,
 met allerlei wierookstruiken,
 mirre en aloë,
 met al de kostbaarste specerijen.
 Fontein der hoven,
bron van levend water,
 beken van de Libanon!
 Ontwaak, noordenwind, en kom, zuidenwind,
 doorwaai mijn hof,
opdat zijn balsemgeuren stromen!
 Mijn geliefde kome tot zijn hof
 en ete daarvan de kostelijke vrucht.
 Ik ben gekomen tot mijn hof,
 mijn zuster, bruid,
 ik plukte mijn mirre en mijn balsem,
 ik at mijn raat en mijn honing,
 ik dronk mijn wijn en mijn melk.
 Eet, vrienden, drinkt,
en wordt dronken, genoten.
 
Hooglied 4:12-16, 5:1.
  

  

 
 
 
 
 
Mischien ken je mij niet,
 
maar Ik weet alles over jou
wanneer je zit en je weer opstaat
en waar je leven zou
 
Nog voordat Ik de wereld schiep
kende Ik jouw naam
Je bent het allermooiste wonder
dat Ik tot leven riep.
 
Geen vergissing of toeval
door Mij gepland.
Ik ben je Vader die jou kent.
 
Laat Mij je omarmen
geef je angst, je pijn en nood
Want jij bent hier veilig op Mijn schoot.
 
Ook al zit je hart op slot
de sleutel die heb jij
Draai hem om en kom bij Mij.
 
 Je Hemelse Vader
 
 
 
 
Ik hou van U
 
Lieve Vader in de hemel
U zorgt zo goed voor mij
U laat mij nooit alleen, Heer
U bent er altijd bij.
 
Als een schaap is weggelopen
En de weg terug niet vindt
Zal de herder blijven zoeken
Zo zoekt U mij op
Want ik ben Uw kind
 
            Ik hou van U
            U bent mijn Heer
            U bent mijn God
            Ik hou van U
            Uw liefde voor mij
            Is niet te meten zo groot
            Ik hou van U
            U bent mijn Heer, mijn God
 
Onder de vleugels van haar moeder
Zit een kuikentje zo klein
Veilig en geborgen
Zo mag ik bij U zijn
 
Als een arend, die leert vliegen
En zijn eigen nest verlaat
Wordt gedragen door zijn vader
Zo draagt U mij
als het moeilijk gaat.
 
 
 
 
http://i30.tinypic.com/4vn7lh.jpg
 
Wie in Mij gelooft, gelijk de Schrift zegt,
stromen van levend water zullen uit zijn
binnenste vloeien.
 
Johannes 7:38, 39
 
 
 
Geniet van de schepping van de Here.
Alles wat Hij gemaakt heeft is goed.
 
 
 
Looft de Here, mijn ziel
Vergeet niet een van Zijn Weldaden.
 
fallslake.gif image by riaRIJKERS2
 
 
Bedankt voor je bezoekje
 en veel van Gods Rijke Zegen
toegewenst!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Klik aan:
GodsGarden.gif Gods garden image by lifeischrist4all
 
 
 
 

Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl