Vreugdebron
Abonneren
Abonneer je nu voor nieuwe artikelen in deze categorie!
Woorden van leven!
 
 
 
Ik sla mijn ogen op naar de bergen,
van waar komt mijn hulp?
2 Mijn hulp komt van de HEER
die hemel en aarde gemaakt heeft.
 
3 Hij zal je voet niet laten wankelen,
hij zal niet sluimeren, je wachter.
4 Nee, hij sluimert niet,
hij slaapt niet,
de wachter van Israël.
 
5 De HEER is je wachter,
de HEER is de schaduw
aan je rechterhand:
6 overdag kan de zon je niet steken,
bij nacht de maan je niet schaden.
 
7 De HEER behoedt je voor alle kwaad,
hij waakt over je leven,
8 de HEER houdt de wacht
over je gaan en je komen
van nu tot in eeuwigheid.
 
Psalm 121
 
 
 http://i30.tinypic.com/4vn7lh.jpg
 
 
De HEER is mijn herder,
het ontbreekt mij aan niets.
2 Hij laat mij rusten in groene weiden
en voert mij naar vredig water,
3 hij geeft mij nieuwe kracht
en leidt mij langs veilige paden
tot eer van zijn naam.
 
4 Al gaat mijn weg
door een donker dal,
ik vrees geen gevaar,
want u bent bij mij,
uw stok en uw staf,
zij geven mij moed.
 
5 U nodigt mij aan tafel
voor het oog van de vijand,
u zalft mijn hoofd met olie,
mijn beker vloeit over.
 
6 Geluk en genade volgen mij
alle dagen van mijn leven,
ik keer terug in het huis van de HEER
tot in lengte van dagen.
 
Psalm 23
 
 
 
 
 
De Rivier
 
Al mijn zonden, al mijn zorgen, neem ik mee naar de rivier. Heer, vergeef mij en genees mij. Vader, kom, ontmoet mij hier.
Want dit water brengt nieuw leven en verfrist mij elke dag. 't Is een stroom van uw genade, waar 'k U steeds ontmoeten mag.
Refrein: Here Jezus, neem mijn leven, ik leg alles vor u neer. Leid mij steeds weer naar het water, 'k wil Udaar ontmoeten,Heer.
Al mijn zonden, al mijn zorgen, neem ik mee naar de rivier. Heer, vergeef mij en genees mij. Vader, kom, ontmoet mij hier.
Want dit water brengt nieuw leven en verfrist mij elke dag. 't Is een stroom van uw genade, waar 'k U steeds ontmoeten mag.
(Refrein)
Kom ontvang een heel nieuw leven, kom en stap in de rivier. Jezus roept je, Hij verwacht je en Hij zegt: "Ontmoet mij hier."
(Refrein)
Leid mij steeds weer naar het water; 'k wil U daar ontmoeten, Heer.

Opw. 642
 
 
 
De wijnstok en de ranken
 
1 ‘Ik ben de ware wijnstok en mijn Vader is de wijnbouwer. 2 Iedere rank aan mij die geen vrucht draagt snijdt hij weg, en iedere rank die wel vrucht draagt snoeit hij bij, opdat hij meer vruchten draagt. 3 Jullie zijn al rein door alles wat ik tegen jullie gezegd heb. 4 Blijf in mij, dan blijf ik in jullie. Een rank die niet aan de wijnstok blijft, kan uit zichzelf geen vrucht dragen. Zo kunnen jullie geen vrucht dragen als jullie niet in mij blijven. 5 Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken. Als iemand in mij blijft en ik in hem, zal hij veel vrucht dragen. Maar zonder mij kun je niets doen. 6 Wie niet in mij blijft wordt weggegooid als een wijnrank en verdort; hij wordt met andere ranken verzameld, in het vuur gegooid en verbrand. 7 Als jullie in mij blijven en mijn woorden in jullie, kun je vragen wat je wilt en het zal gebeuren. 8 De grootheid van mijn Vader zal zichtbaar worden wanneer jullie veel vrucht dragen en mijn leerlingen zijn.
 
Johannes 15 : 1
 
 
 
 
 
 
 
 
Let the River flow
 
Let Your living water flow over my soul, Let your Holy Spirit come and take control, Of every situation that has troubled my mind, All my cares and burdens on to you I roll. Father, Father, Father.
Give your life to Jesus, let Him fill your soul, Let Him take you in His arms and make you whole, As you give your life to Him, He'll set you free, You will live and reign with Him eternally. Jesus, Jesus, Jesus.
Come now Holy Spirit and take control, Hold me in your loving arms and make me whole, Wipe away all doubt and fear and take my pride, Draw me to your love and keep me by your side. Spirit, Spirit, Spirit.
Let your living water flow over my soul Let your Holy spirit come and take control, Of every situation that has troubled my mind, All my cares and burdens onto you I roll. Father, Jesus, Spirit
 
 
 
 


Joy
 

 

 

 

 
Laatste reacties
Abonneren
Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!

 
Hoe is de strijd in mij begonnen
die branden blijft als vuur
lijf niet anders dan in kilte gewonnen
in gevecht aan plek gebonden
in tijdbestek van minder dan een uur

waarvoor heb ik mijn vleugels uitgeslagen
terwijl ik niet zweven kon in het blauw
gevangen slechts in mistige vlagen
verward in draden van de herfst
geen vaste grond onder mij om te landen

toch zal de strijd mij staande houden
de vijand verjagen op lange duur
zolang ik met overtuiging blijf verzetten
overgeef slechts aan dat brandend Vuur.
 
Egbert van de Scheer
 
 
Lees meer...
 
 

In brood en wijn geeft Hij de tekenen
van Zijn gebroken lichaam aan het kruis
omdat Hij altijd op ons wil rekenen
Hem te gedenken in Zijn Vaders huis

dat wij altijd Hem zullen herinneren
als onze Heiland die voedt de ziel
ons wil blijven zien als Zijn kinderen
die Hij ieder vergaf die Hem afviel

Hij wil brood en wijn blijven delen
met van Zijn dis uit overvloed
net zoals Hij aan het meer eens velen
met vissen en brood heeft gevoed

bovenal voedt Hij onze zielen met Zijn vrede
vergeeft telkens aan Zijn maal onze schuld
enkel Zijn grote Liefde en gena is de rede
dat Hij onze magen met geestelijk voedsel vult.

Egbert van de Scheer

Lees meer...
 
 
 
Soms is de reis zo zwaar
En liggen er rotsblokken op mijn pad,
Maar de Heer geeft mij extra kracht
Wanneer ik denk dat ik er genoeg van heb gehad.

Hij geeft me vaste grond
wanneer er zo'n rotsblok in weg staat,
En ik overwin ze allemaal
tot aan het gloren van de dageraad.

Onverwachte rotspartijen zullen er altijd zijn
En we hebben allemaal problemen in het leven,
Maar houd moed, Hij heeft ze allemaal overwonnen
Om ons vrijheid van pijn en conflicten te geven.

Eén voor één ruimt Hij ze uit de weg
Terwijl Hij Zich voor ons uit begeeft,
Zo bereidt Hij voor ons de reis die Hij al kent
Door alle wijsheid die Hij heeft.


©Lucy A. Cain


Lees meer...
 
 
 
 
 
Ik wil aan jou vertellen,
dat de Vader heeft gemaakt,
het gras en ook de bloemen,
elke kikker die luid kwaakt.

Ik wil jou heel graag vragen,
of jij die schoonheid ziet,
het mooie van Gods schepping,
vergeet dat mooie niet.

Bedenk bij alle dingen,
bij alles wat je doet,
hoe mooi alles gemaakt is,
bijzonder mooi en goed.

Zelfs bij het hutten bouwen,
of het klimmen in een boom,
kun je je bedenken,
is dit echt gewoon?

God toont door Zijn schepping,
elk klavertje die jij plukt,
alles wat jij om je heen ziet,
Zijn liefde en geluk.
Alie Holman
 
 
Lees meer...
 
 
 
Jezus Grote Liefde:
 
Men mag zichzelf ook vragen geven
want mensen geven mij deze vragen niet
maar mijn geweten wil het antwoord weten
ofschoon men deze vragen niet graag hoort en ziet.

Men spreekt dat Jezus grote liefde
eerst door de mens open moet gaan,
want Jezus liefde is ons in Genade toch gegeven
met Zijn Liefde kan de mens alleen dan verder gaan.

Zo nemen we Zijn Liefde in alles mee
maar ik zou Jezus even willen vragen
mag ik en kan ik in alles mee ook doen
kan U met mij dan alles dragen ?

Ja, dat zou ik even willen zeggen
mag ik bij U ook ongehoorzaam zijn
of zal ik maar niet ernstig overleggen
en doe zo mijn water bij de wijn ?

Want, kan ik met met Jezus liefde
mijn vijand ook als mijn vijand zien ?
Dan is dat voor mij een pijnlijk ongerief
want er staat;
heb je wel je vijanden lief?

Jezus hoorde mijn vragen toen even aan
En sprak: " Ik wil je voor altijd zeggen,
 laat je hart en handen
voor Mij alleen maar open staan
want met Wapen van Mijn Liefde
kom je als Mijn overwinnaar aan."
 
 
Lees meer...
 
 "Vrede"
 Vrede voor iedereen
  Alle mensen worden vrienden om ons heen
  Met wat liefde voor elkaar
  Wat meer begrip
  Een klein gebaar
  Vrede voor iedereen
  Liefde voor iedereen
  Strooi met beide handen
  Vriendschap om je heen
  Als de liefde spreken gaat
  Verdwijnt meteen ook alle haat
  Liefde voor iedereen

Mooie dromen
Gaan steeds in ijdele hoop verloren
Wanneer we niet geloven in de kracht
In het diepste van ons hart refr. Vrede voor iedereen
Alle mensen worden vrienden om ons heen
Met wat liefde voor elkaar
Wat meer begrip
Een klein gebaar
Vrede voor iedereen
Liefde voor iedereen
Strooi met beide handen
Vriendschap om je heen
Als de liefde spreken gaat
Verdwijnt meteen ook alle haat
Vrede voor iedereen...

Songtekst: Rita Deneve
Tekst/Muziek: Vasco/Bert/Deneve


Lees meer...

God houdt van jou

Ik zie je glimlach,
maar ook je verdriet.
Ik zie je talenten,
maar ook je zwaktes.

Je hoeft het niet te verbergen,
want Ik weet waar ze zijn.
Je hoeft ze niet te verzwijgen,
want voor Mij zijn ze al bekent.

Je wordt er niet op beoordeeld,
niet door Mij.
Je wordt er niet minder van,
niet voor Mij.

Want ik heb ze allemaal weggenomen
en je uit je lijden verlost.
Ik droeg al je zonden,
omdat ik zoveel van je hield.
Ik ervaarde al je pijn,
omdat ik zoveel van je hield.

En ik hou nog steeds van jou,
en vergeef je
elke dag opnieuw.

Mirjam,11 april 2007

Lees meer...   (2 reacties)
 
 
Vrede vinden

Ga heen in vrede
Vrede in je hart
Al woed er nog een grote strijd
En is er oorlog
In je hart

Ga heen in vrede
Ja vrede voor je ziel
Je weet dat God nabij is
Al verscheurt de satan je ziel

Ga heen in vrede
Vrede tot het eind
Jezus is overwinnaar
In deze strijd

Hij zal je behoeden
Al wordt het nog zo zwaar
Hij is je redder
Hij zal er zijn

Wie kan je doden
Je lichaam wel
Maar je ziel is van God
Dan zal je vrede vinden
Vinden bij God

Els Brunelli
Lees meer...
 
Ik waardeer de zon...
Ook al heeft het vaak in mijn huid gebrand.

Ik waardeer de regen...
Ook al ben ik vaak doorweekt geweest.

Ik waardeer het onweer...
Ook al heeft het mij vaak laten schrikken.

Ik waardeer de wind...
Ook ben ik vaak uitgeput geweest.

Ik waardeer jou...
Ook al heb je me van binnen veel pijn gedaan.
 
12 mei 2007, Iris Hessing
 
 
 
Lees meer...   (5 reacties)
 
De vriendschap is pas echt.
Als men ervoor vecht.
Dat het mag blijven bestaan.
Want samen kunnen wij alles aan.

Een goede vriendschap is goud waard.
Net een mooie bloem die nooit vermaard.
En ook al zijn er veel tegenslagen.
We hebben elkaar om tegen te klagen.

De perfecte vriend
vind je niet in mij.
Maar ik kom er wel heel erg dichtbij.
Blijven wij elkaar altijd loyaal.
Dat toont echte vriendschap in pracht, glorie en praal.
 
 Ivan Tjallinks
 
 
Lees meer...
Categorieën
Vreugdebron!
 
 
 
 

Meer van Beloved Daughter:

    Afgesloten Hof

    Beautiful Place

    Beloved Court

    Beloved Daughter

    Beloved Garden

    Beloved Place

    Beloved Woman

    Bride of Christ

    Daughter of Christ

    Deserted Place

    Desolate Place

    God's garden

    Holy Place

    Hooglied

    Lonely PLace

    Lovely Garden

    Oase

    Resting Place

    Rose of Love

    Prince of Peace

    Schuilgrot

    Tuin van God

    Toevluchtsoord

    Vreugdebron

    Vredevorst

 
 

 

 

 

  

   

   

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De bruid van Christus
 
 Een afgesloten hof zijt gij,
mijn zuster, bruid,
 een afgesloten wel,
een verzegelde bron.
 Wat uit u opspruit,
is een lusthof van granaatappelbomen,
 met kostelijke vruchten,
 hennabloemen en nardusplanten,
 nardus en saffraan,
kalmus en kaneel,
 met allerlei wierookstruiken,
 mirre en aloë,
 met al de kostbaarste specerijen.
 Fontein der hoven,
bron van levend water,
 beken van de Libanon!
 Ontwaak, noordenwind, en kom, zuidenwind,
 doorwaai mijn hof,
opdat zijn balsemgeuren stromen!
 Mijn geliefde kome tot zijn hof
 en ete daarvan de kostelijke vrucht.
 Ik ben gekomen tot mijn hof,
 mijn zuster, bruid,
 ik plukte mijn mirre en mijn balsem,
 ik at mijn raat en mijn honing,
 ik dronk mijn wijn en mijn melk.
 Eet, vrienden, drinkt,
en wordt dronken, genoten.
 
Hooglied 4:12-16, 5:1.
  

  

 
 
 
 
 
Mischien ken je mij niet,
 
maar Ik weet alles over jou
wanneer je zit en je weer opstaat
en waar je leven zou
 
Nog voordat Ik de wereld schiep
kende Ik jouw naam
Je bent het allermooiste wonder
dat Ik tot leven riep.
 
Geen vergissing of toeval
door Mij gepland.
Ik ben je Vader die jou kent.
 
Laat Mij je omarmen
geef je angst, je pijn en nood
Want jij bent hier veilig op Mijn schoot.
 
Ook al zit je hart op slot
de sleutel die heb jij
Draai hem om en kom bij Mij.
 
 Je Hemelse Vader
 
 
 
 
Ik hou van U
 
Lieve Vader in de hemel
U zorgt zo goed voor mij
U laat mij nooit alleen, Heer
U bent er altijd bij.
 
Als een schaap is weggelopen
En de weg terug niet vindt
Zal de herder blijven zoeken
Zo zoekt U mij op
Want ik ben Uw kind
 
            Ik hou van U
            U bent mijn Heer
            U bent mijn God
            Ik hou van U
            Uw liefde voor mij
            Is niet te meten zo groot
            Ik hou van U
            U bent mijn Heer, mijn God
 
Onder de vleugels van haar moeder
Zit een kuikentje zo klein
Veilig en geborgen
Zo mag ik bij U zijn
 
Als een arend, die leert vliegen
En zijn eigen nest verlaat
Wordt gedragen door zijn vader
Zo draagt U mij
als het moeilijk gaat.
 
 
 
 
http://i30.tinypic.com/4vn7lh.jpg
 
Wie in Mij gelooft, gelijk de Schrift zegt,
stromen van levend water zullen uit zijn
binnenste vloeien.
 
Johannes 7:38, 39
 
 
 
Geniet van de schepping van de Here.
Alles wat Hij gemaakt heeft is goed.
 
 
 
Looft de Here, mijn ziel
Vergeet niet een van Zijn Weldaden.
 
fallslake.gif image by riaRIJKERS2
 
 
Bedankt voor je bezoekje
 en veel van Gods Rijke Zegen
toegewenst!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Klik aan:
GodsGarden.gif Gods garden image by lifeischrist4all
 
 
 
 

Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl