Vreugdebron
Abonneren
Abonneer je nu voor nieuwe artikelen in deze categorie!
Woorden van leven!
 
 
 
Ik sla mijn ogen op naar de bergen,
van waar komt mijn hulp?
2 Mijn hulp komt van de HEER
die hemel en aarde gemaakt heeft.
 
3 Hij zal je voet niet laten wankelen,
hij zal niet sluimeren, je wachter.
4 Nee, hij sluimert niet,
hij slaapt niet,
de wachter van Israël.
 
5 De HEER is je wachter,
de HEER is de schaduw
aan je rechterhand:
6 overdag kan de zon je niet steken,
bij nacht de maan je niet schaden.
 
7 De HEER behoedt je voor alle kwaad,
hij waakt over je leven,
8 de HEER houdt de wacht
over je gaan en je komen
van nu tot in eeuwigheid.
 
Psalm 121
 
 
 http://i30.tinypic.com/4vn7lh.jpg
 
 
De HEER is mijn herder,
het ontbreekt mij aan niets.
2 Hij laat mij rusten in groene weiden
en voert mij naar vredig water,
3 hij geeft mij nieuwe kracht
en leidt mij langs veilige paden
tot eer van zijn naam.
 
4 Al gaat mijn weg
door een donker dal,
ik vrees geen gevaar,
want u bent bij mij,
uw stok en uw staf,
zij geven mij moed.
 
5 U nodigt mij aan tafel
voor het oog van de vijand,
u zalft mijn hoofd met olie,
mijn beker vloeit over.
 
6 Geluk en genade volgen mij
alle dagen van mijn leven,
ik keer terug in het huis van de HEER
tot in lengte van dagen.
 
Psalm 23
 
 
 
 
 
De Rivier
 
Al mijn zonden, al mijn zorgen, neem ik mee naar de rivier. Heer, vergeef mij en genees mij. Vader, kom, ontmoet mij hier.
Want dit water brengt nieuw leven en verfrist mij elke dag. 't Is een stroom van uw genade, waar 'k U steeds ontmoeten mag.
Refrein: Here Jezus, neem mijn leven, ik leg alles vor u neer. Leid mij steeds weer naar het water, 'k wil Udaar ontmoeten,Heer.
Al mijn zonden, al mijn zorgen, neem ik mee naar de rivier. Heer, vergeef mij en genees mij. Vader, kom, ontmoet mij hier.
Want dit water brengt nieuw leven en verfrist mij elke dag. 't Is een stroom van uw genade, waar 'k U steeds ontmoeten mag.
(Refrein)
Kom ontvang een heel nieuw leven, kom en stap in de rivier. Jezus roept je, Hij verwacht je en Hij zegt: "Ontmoet mij hier."
(Refrein)
Leid mij steeds weer naar het water; 'k wil U daar ontmoeten, Heer.

Opw. 642
 
 
 
De wijnstok en de ranken
 
1 ‘Ik ben de ware wijnstok en mijn Vader is de wijnbouwer. 2 Iedere rank aan mij die geen vrucht draagt snijdt hij weg, en iedere rank die wel vrucht draagt snoeit hij bij, opdat hij meer vruchten draagt. 3 Jullie zijn al rein door alles wat ik tegen jullie gezegd heb. 4 Blijf in mij, dan blijf ik in jullie. Een rank die niet aan de wijnstok blijft, kan uit zichzelf geen vrucht dragen. Zo kunnen jullie geen vrucht dragen als jullie niet in mij blijven. 5 Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken. Als iemand in mij blijft en ik in hem, zal hij veel vrucht dragen. Maar zonder mij kun je niets doen. 6 Wie niet in mij blijft wordt weggegooid als een wijnrank en verdort; hij wordt met andere ranken verzameld, in het vuur gegooid en verbrand. 7 Als jullie in mij blijven en mijn woorden in jullie, kun je vragen wat je wilt en het zal gebeuren. 8 De grootheid van mijn Vader zal zichtbaar worden wanneer jullie veel vrucht dragen en mijn leerlingen zijn.
 
Johannes 15 : 1
 
 
 
 
 
 
 
 
Let the River flow
 
Let Your living water flow over my soul, Let your Holy Spirit come and take control, Of every situation that has troubled my mind, All my cares and burdens on to you I roll. Father, Father, Father.
Give your life to Jesus, let Him fill your soul, Let Him take you in His arms and make you whole, As you give your life to Him, He'll set you free, You will live and reign with Him eternally. Jesus, Jesus, Jesus.
Come now Holy Spirit and take control, Hold me in your loving arms and make me whole, Wipe away all doubt and fear and take my pride, Draw me to your love and keep me by your side. Spirit, Spirit, Spirit.
Let your living water flow over my soul Let your Holy spirit come and take control, Of every situation that has troubled my mind, All my cares and burdens onto you I roll. Father, Jesus, Spirit
 
 
 
 


Joy
 

 

 

 

 
Laatste reacties
Abonneren
Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!
 
 
Tuin van God
 
 
 
 
vlindertje jij en ik
samen in de tuin
van god
appels en peren
eten de hele dag
druiven in overvloed
dronken van de
zoete nektar
uit de bron
des levens
wij samen in een
oase van rust
vrede en liefde
zullen we gaan
jij en ik

                                                         golden child
 
Lees meer...   (2 reacties)
 
 
 
 
Ik hef mijn ogen, op naar de bergen
Waar komt mijn hulp vandaan
U bent mijn hulp Heer
Door wie de hemel en aan de zij ontsta
Ik hef mijn ogen, op naar de bergen
Waar komt mijn hulp vandaan
U bent mijn hulp Heer
Door wie de hemel, en aan de zij ontsta

Ik heb u nodig, God
Want U bent al mijn hoop
U bent mijn kracht en lief
Dus ik vertrouw op U
Dat U mij redden zult
Geef mij U leven, Heer

Ik hef mijn ogen, op naar de bergen
Waar komt mijn hulp vandaan
U bent mijn hulp Heer
Door wie de hemel en aan de zij ontsta

Ik heb u nodig God, want u bent al mijn hoop
U bent mijn kracht, mijn lief
Dus ik vertouw op U
Dat U mij redden zult
Geef mij u leven, Heer

Ik heb u nodig God, want U bent al mijn hoop
U bent mijn kracht, mijn lief
Dus ik vertrouw op U
Dat U mij redden zult
Geef mij U leven, Heer

Ik hef mijn ogen, op naar de bergen
Waar komt mijn hulp vandaan?
Opw. 451


 

Lees meer...
 
 
Breng al uw moeilijkheden bij de Here.
Hij zorgt altijd voor u.
Hij zal nooit toelaten dat een volgeling van Hem
 struikelt of valt.
 
 Psalm 55:23
 
Lees meer...   (2 reacties)
 
 
Uw vrede wil ik ingaan
Diep in Uw Vrede
Heel dicht in Uw Nabijheid.
Vol zijn van uw Liefde
Vol zijn van Uw vrede
U beter leren kennen.
Dat is mijn verlangen, Heer
Mijn hart verlangt naar U
 
Lees meer...
 
 
Als een hert dat verlangt naar water......
 
Als een hert dat verlangt naar water,
zo verlangt mijn ziel naar U.
U alleen kunt mijn hart vervullen,
mijn aanbidding is voor U.
U alleen bent mijn Kracht, mijn Schild.
Aan U alleen geef ik mij geheel.
U alleen kunt mijn hart vervullen,
mijn aanbidding is voor U.

Opwekking. 281
 
Lees meer...
blue-waterfall12.gif image by mom1965
 
 
De belofte van Jezus voor ons:
 
 "Wie van het water uit deze put drinkt, krijgt weer dorst. Maar wie van het water drinkt dat Ik hem geef, zal nooit meer dorst krijgen. Dat water zal in hem als een fontein worden, waaruit eeuwig leven voortkomt."
Johannes 4 : 13,14
 
 
Reiniging voor wie vuil is, verkwikking voor wie zich lamlendig voelt.

Door het toerustend werk van de Heilige Geest ga je duidelijker beseffen wie je bent en wie je door Gods genade mag zijn.

De vervulling met de Heilige Geest betekent dat je niet op een regenbak lijkt, maar op een bron.

Je mag die gave aanpakken en in ontvangst nemen.

Een proces waarbij je elke dag weer met open handen voor God staat...

Lees meer...
 
 
Ben je bang,
of heel erg moe,
is het teveel,
al 't aardse gedoe?
Hoe nu verder,
of wil je dat niet,
waar toch heen,
met al je verdriet?

Kom pak mijn hand,
laat ons samen gaan,
doe je ogen maar open,
zoals ook ik heb gedaan.
Samen naar Jezus,
Hij begrijpt ons wel,
ook Hij heeft geleden,
is gegaan door de hel.

Leg dan je angsten,
twijfels, verdriet,
neer aan Zijn voeten,
Hij weigert ze niet!
Hoe groot de genade,
die God ons schenkt,
ontvang Zijn vrede,
als geen mens bedenkt!

Laat mij jou zegenen,
in Jezus' naam,
ook jij kunt door Hem,
het verdere leven aan!
Rob van Vlijmen
 
Lees meer...
 
His love is warmer
 than the warmest sunshine, softer than a sigh
His love is deeper
 than the deepest ocean, wider than the sky
His love is brighter
 than the brightest star
that shines every night above
And there is nothing in this world
that can ever change his love

Once i thought that love was meant
 for everyone else but me,
Once i thought that no one knew the way,
But that only goes to show
how wrong we all can be,
Cause now it seems
He loves me more each day

Something happened to my life
the day that I met him,
Something that I never felt before,
And that something is
 that He carried all my sins,
And now I know
He loves me more each day.
 
Lees meer...   (1 reactie)
 
Jezus
Ik aanbid U.
Jezus,
Ik houvan U
Jezus,
Bij U wil ik horen.
 
U bent de Weg, de Waarheid en het Leven.
U bent de Ware weg.
Zoveel mensen zoekende,
terwijl U er bent.
 
U staat met Uw handen uitgestrekt,
om een ieder te begroeten.
Iedereen is welkom bij U.
U houdt van ons.
En U wilt niets liever dan ons geven van Uw liefde.
Uw handen druipen van olie.
Olie van de Heilige Geest.
Om een ieder te geven van het Levende water,
wat we allemaal zo nodig hebben.
U zegt: "Kom bij Mij, en ik zal je geven van het Levende Water,
waar je zo naar verlangt, diep in je binnenste."
 
 
Lees meer...   (2 reacties)
Categorieën
Vreugdebron!
 
 
 
 

Meer van Beloved Daughter:

    Afgesloten Hof

    Beautiful Place

    Beloved Court

    Beloved Daughter

    Beloved Garden

    Beloved Place

    Beloved Woman

    Bride of Christ

    Daughter of Christ

    Deserted Place

    Desolate Place

    God's garden

    Holy Place

    Hooglied

    Lonely PLace

    Lovely Garden

    Oase

    Resting Place

    Rose of Love

    Prince of Peace

    Schuilgrot

    Tuin van God

    Toevluchtsoord

    Vreugdebron

    Vredevorst

 
 

 

 

 

  

   

   

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De bruid van Christus
 
 Een afgesloten hof zijt gij,
mijn zuster, bruid,
 een afgesloten wel,
een verzegelde bron.
 Wat uit u opspruit,
is een lusthof van granaatappelbomen,
 met kostelijke vruchten,
 hennabloemen en nardusplanten,
 nardus en saffraan,
kalmus en kaneel,
 met allerlei wierookstruiken,
 mirre en aloë,
 met al de kostbaarste specerijen.
 Fontein der hoven,
bron van levend water,
 beken van de Libanon!
 Ontwaak, noordenwind, en kom, zuidenwind,
 doorwaai mijn hof,
opdat zijn balsemgeuren stromen!
 Mijn geliefde kome tot zijn hof
 en ete daarvan de kostelijke vrucht.
 Ik ben gekomen tot mijn hof,
 mijn zuster, bruid,
 ik plukte mijn mirre en mijn balsem,
 ik at mijn raat en mijn honing,
 ik dronk mijn wijn en mijn melk.
 Eet, vrienden, drinkt,
en wordt dronken, genoten.
 
Hooglied 4:12-16, 5:1.
  

  

 
 
 
 
 
Mischien ken je mij niet,
 
maar Ik weet alles over jou
wanneer je zit en je weer opstaat
en waar je leven zou
 
Nog voordat Ik de wereld schiep
kende Ik jouw naam
Je bent het allermooiste wonder
dat Ik tot leven riep.
 
Geen vergissing of toeval
door Mij gepland.
Ik ben je Vader die jou kent.
 
Laat Mij je omarmen
geef je angst, je pijn en nood
Want jij bent hier veilig op Mijn schoot.
 
Ook al zit je hart op slot
de sleutel die heb jij
Draai hem om en kom bij Mij.
 
 Je Hemelse Vader
 
 
 
 
Ik hou van U
 
Lieve Vader in de hemel
U zorgt zo goed voor mij
U laat mij nooit alleen, Heer
U bent er altijd bij.
 
Als een schaap is weggelopen
En de weg terug niet vindt
Zal de herder blijven zoeken
Zo zoekt U mij op
Want ik ben Uw kind
 
            Ik hou van U
            U bent mijn Heer
            U bent mijn God
            Ik hou van U
            Uw liefde voor mij
            Is niet te meten zo groot
            Ik hou van U
            U bent mijn Heer, mijn God
 
Onder de vleugels van haar moeder
Zit een kuikentje zo klein
Veilig en geborgen
Zo mag ik bij U zijn
 
Als een arend, die leert vliegen
En zijn eigen nest verlaat
Wordt gedragen door zijn vader
Zo draagt U mij
als het moeilijk gaat.
 
 
 
 
http://i30.tinypic.com/4vn7lh.jpg
 
Wie in Mij gelooft, gelijk de Schrift zegt,
stromen van levend water zullen uit zijn
binnenste vloeien.
 
Johannes 7:38, 39
 
 
 
Geniet van de schepping van de Here.
Alles wat Hij gemaakt heeft is goed.
 
 
 
Looft de Here, mijn ziel
Vergeet niet een van Zijn Weldaden.
 
fallslake.gif image by riaRIJKERS2
 
 
Bedankt voor je bezoekje
 en veel van Gods Rijke Zegen
toegewenst!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Klik aan:
GodsGarden.gif Gods garden image by lifeischrist4all
 
 
 
 

Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl